ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެ ބާއްވާ “އަހްލުވެރިކުރުމުގެ ދަތުރު”

27 ސެޕްޓެމްބަރު 2017 ން ފެށިގެން ފާހަގަކުރަމުންދާ ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއާއި، ލިވް އެބޯޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ގުޅިގެން ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމާއި، ސަފާރީ އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގައި ކުރެވޭ އެކި މަސައްކަތްތައް ކުދިންނަށް ކިޔައިދިނުމަށް ސަފާރީ ދަތުރެއް 21 އޮކްޓޫބަރ 2017 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެކޫލެއްގެ 47 ދަރިވަރުންނާއި 18 ޓީޗަރުންނާއި 13 ބެލެނިވެރިން ބައިވެރިވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ވާރލްޑް ޓޫރިޒަމް އޯގަނައިޒޭޝަން (ޔޫން.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ) އިން މިއަހަރަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޝިއާރަކީ “ދެމެހެއްޓެނިވި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީއަށް ވަސީލަތެއް” މިއެވެ.ވެ. /p>

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫޫރިޒަމް