އޯގަނައިޒޭޝަން ޗާތޓް

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އޯގަނައިޒޭޝަން ޗާޓް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟